Καλοήθεις Παθήσεις

Ο μαστός αποτελεί διαχρονικό σύμβολο θηλυκότητας και γονιμότητας. Οποιαδήποτε αλλαγή παρατηρεί μια γυναίκα στους μαστούς της (π.χ. ψηλάφηση ογκιδίου) δεν θα πρέπει να την πανικοβάλλει, αλλά ούτε και να εφησυχάζει.

Κακοήθεις Παθήσεις

Ο μαστός αποτελεί διαχρονικό σύμβολο θηλυκότητας και γονιμότητας. Οποιαδήποτε αλλαγή παρατηρεί μια γυναίκα στους μαστούς της (π.χ. ψηλάφηση ογκιδίου) δεν θα πρέπει να την πανικοβάλει, αλλά ούτε και να εφησυχάζει