Θυρεοειδής Αδένας

Ο θυρεοειδής αδένας, βρίσκεται στο λαιμό, μεταξύ λάρυγγα (μήλο του Αδάμ) και στέρνου.

Παραθυροειδείς Αδένες

Οι Παραθυρεοειδείς Αδένες είναι οι ρυθμιστές του Ασβεστίου στον οργανισμό. Είναι συνήθως 4 στον αριθμό και βρίσκονται ¨κολλημένοι¨ στην πίσω επιφάνεια του θυρεοειδούς αδένα.