Αχαλασία Οισοφάγου

Ονομάζεται η αδυναμία χαλάρωσης του κατώτερου οισοφαγικού σφιγκτήρα.

Γαστροοισοφαγική Παλινδρόμηση

Ονομάζεται η πάθηση κατά την οποία τα όξινα υγρά του στομάχου, παλινδρομούν στο κατώτερο τμήμα του οισοφάγου, λόγω ανεπάρκειας του οισοφαγικού σφιγκτήρα, με αποτέλεσμα τον ερεθισμό του οισοφάγου.

Διαφραγματοκήλη

ο διάφραγμα είναι μια μυϊκή μεμβράνη που χωρίζει το θώρακα από την κοιλιά και βρίσκεται σε συνεχή κίνηση λόγω της αναπνοής. Από μια ¨οπή¨ στο διάφραγμα, ο οισοφάγος κατέρχεται από το θώρακα στην κοιλιά και ενώνεται με το στομάχι.

Καρκίνος Στομάχου

Το στομάχι είναι ένα όργανο σε σχήμα σάκου. Βρίσκεται κάτω από το διάφραγμα (τη μυϊκή μεμβράνη που χωρίζει το θώρακα από την κοιλιά). Κύρια λειτουργία του είναι η αποθήκευση των τροφών και η έναρξη της διαδικασίας της πέψης τους.